Narzędzia monitorowania legislacji antydyskryminacyjnej – warsztat z przygotowywania raportów alternatywnych

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 05.10.2015 09:30
zakończona

Opis wydarzenia
Pierwszego dnia szkolenia uczestnikom i uczestniczkom zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka w kontekście polskim, co pozwoli nakreślić ramy zasad uczestnictwa organizacji pozarządowych w pracach organów międzynarodowych. Wiedza zdobyta podczas wykładu będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszych działań przewidzianych w programie warsztatu. Tego samego dnia odbędzie się również spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych doświadczonych w przygotowywaniu raportów alternatywnych – będzie to okazja nie tylko do wymiany doświadczeń, ale także do zidentyfikowania trudności, jakie organizacje mogą napotkać podczas opracowywania takich raportów oraz uzyskania praktycznych wskazówek. Drugiego dnia przewidziano zajęcia z wstępu do strategii medialnych, podczas których osoby uczestniczące zapoznają się z podstawowymi zasadami prezentacji wyników swoich prac w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Główną częścią zajęć tego dnia będzie jednak praca w grupach. Uczestnicy i uczestniczki zostaną podzieleni na trzy grupy tematyczne – przemoc ze względu na płeć, dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność oraz dyskryminacja rasowa. Każda z grup będzie miała za zadanie przygotować zarys raportu alternatywnego do kilku wybranych artykułów ze wskazanych przez organizatorów aktów prawa międzynarodowego, a także opracować koncepcję działań rzeczniczych i sposoby wykorzystania opracowanych rekomendacji. Każdej z grup będzie towarzyszyła doświadczona osoba wspierająca, która będzie miała za zadanie inspirować grupę oraz rozwiewać ewentualne wątpliwości. Wyniki prac w grupach zostaną zaprezentowane trzeciego dnia – będzie to okazja do wymiany doświadczeń przy przygotowywaniu zarysu raportu oraz analizy trudności, które można napotkać podczas jego opracowywania. Warsztat zakończy spotkanie z przedstawicielem międzynarodowego organu ochrony praw człowieka, który z perspektywy organu opowie o swoich doświadczeniach ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Osoby prowadzące aktywności podczas warsztatu: - Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, - Krzysztof Śmiszek, prezes PTPA, członek europejskiej sieci ekspertów ds. dyskryminacji, współautor raportu „Combating sexual orientation discirmination in the European Union”, - r. pr. Karolina Kędziora, wiceprezeska PTPA, członkini Zespołu Ekspertek „Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej”, - r. pr. Zofia Jabłońska, prawniczka PTPA, członkini Zespołu Ekspertek „Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej”, - Małgorzata Szuleka, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, - Margret Steinarsdottir, Islandzkie Centrum Praw Człowieka, - Anna Czerwińska, Koalicja KARAT, - Aleksandra Solik, Koalicja KARAT, - Agata Chaber, prezes zarządu Kampanii Przeciw Homofobii.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
05.10.2015 09:30
Zakończenie:
07.10.2015 14:30

ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie
(siedziba Fundacji im. Stefana Batorego)

Strona rejestracji:
https://monitoring-legislacji.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

ul. Szpitalna 5/6a, 00 - 031 Warszawa

[email protected]

22 498 15 26

pl